pátek 20. června 2014

Pět důvodů proč by měl být Roundup zakázán navždy

roundup
Je vědecky nevyvratitelný fakt, že Roundup herbicid, vyráběný firmou Monsanto, je smrtící chemický jed, který setrvává v potravinářských plodinách, které konzumují miliony lidí. Je i mnoho dalších následků způsobených používáním Roundupu v komerčním zemědělství a měly by být dostatečným důvodem, alespoň pro racionálně smýšlející jednotlivce, k zákazu tohoto toxicky chemického koktejlu navždy kvůli životnímu prostředí a lidstva.
Jsou to velice silná slova, ale jsou plně opodstatněná. V nedávném článku publikovaném na Rodale News, nastiňuje editor webu znepokojivá fakta o Roundupu v pěti bodech a dokazuje, že Roundup patří do popelnice dějin a ne na popředí moderní produkce potravin. Roundup není biologicky rozložitelný, jak tvrdili a zabíjí Zemi, království zvířat a lidstvo.
roundup
Roundup Ready plodiny absorbují glyfosát

I přes tvrzení průmyslu, se Roundup nedá s postříkaných plodin jen tak odstranit. Díkynedávné studii v Norsku bylo zjištěno, že se glyfosát hromadí uvnitř plodin v „nadměrných“ úrovních.
V červnovém vydání v deníku Food Chemistry, odhalila jedna zveřejněná studie, že  Roundup Ready plodiny jsou schopné glyfosátu odolat, aby přežili, ale zároveň se v nich absorbuje a tím následně dostává do jídla. To znamená, že lidé, kteří jedí GM sóju, nebo produkty z nich odvozené, včetně sójového lecitinu a sójových bílkovin, jedí také tyto chemické látky, což potom vede k různým onemocněním.
Expozice Roundupu zdvojnásobuje riziko vzniku lymfomu
Vlády udržují stejné postavení jako Monsanto, že glyfosát je v podstatě inertní a není čeho se bát. Ale v nedávné recenzi složené s 44 publikovaných vědeckých studií zjistili pravý opak, že expozice glyfosátu u farmářů zdvojnásobuje riziko vzniku Hodgkinova lymfomu.
„ Autoři studie se domnívají, že glyfosát narušuje normální funkci bílých krvinek a uvedou váš imunitní systém do nefunkčního stavu,“ napsal Leah Zerbe na blogu Mariin Farm Country Kitchen.
Roundup je tak hodně používaný, že byl nalezen ve vzduchu i v dešťové vodě
Jednalo by se o jednu věc, pokud by byl Roundup izolován jen na polích. Ale vědci zjišťují, že chemická látka se nyní šíří do vzduchu a dokonce se nachází v dešťových srážkách. To znamená, že glyfosát cestuje vzduchem, prší na naše domovy a na městské parky, kde si hrají naše děti.
Roundup zabíjí motýly, včely a další opylovače
I když Roundup pomohl zvýšit výnosy z produkce potravin, které byly zde i jinde zveřejněné, tak celoplanetární ohrožení opylovačů, díky GM pesticidům, je prostě neomluvitelné.
Vědci z univerzity Lowa State University zjistili, že užívání glyfosátu má za následek snížení populace Monarcha stěhovavého o 81 procent, kteří jsou závislí na rostlinách kvůli reprodukci a přežití, stejně jako včely, motýli a jiní opylovači plodin. Bez nich by mnoho rostlin nemohlo přežít.
Roundup ani nefuinguje, jak je tvrzeno
Asi největší důvod, proč si Roundup zaslouží, aby byl zakázán navždy je, že tento herbicid ani nefunguje. Nadměrné užívání Roundupu vedlo ke vzniku vysoce odolného „super plevele“, který již na chemické ošetření nereaguje a nyní sužuje milióny hektarů orné půdy.


Z tohoto důvodu se Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) připravuje ke schválení ještě více smrtícího herbicidu vyrobeného ze složky Agent Orange, od nadnárodní  biotechnické společnosti Monsanto, který byl používaný během války ve Vietnamu.

Zdroje :
http://www.naturalnews.com/
http://www.mariasfarmcountrykitchen.com
http://www.rodalenews.com
http://www.rodalenews.com
[PDF] https://www.motherjones.com
http://www.sciencedirect.com
http://science.naturalnews.com
překlad: 
http://svobodnenoviny.eu/pet-duvodu-proc-by-mel-byt-roundup-zakazan-navzdy/

neděle 15. června 2014

Earn money selling photos and illustrations on-line. Learn how to sell your photos and images on Dreamstime, stock photography empowering amateur and professional photographers to quickly reach new markets.
http://www.dreamstime.com/sellimages#res377926